Klachten

Wanneer u klachten heeft over mijn beroepsmatig handelen, dan kunt u dat in eerste instantie het best met mij bespreken. Indien er naar uw mening onvoldoende gehoor gegeven wordt aan uw klacht, dan kunt u contact opnemen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

voor_wie.html
procedure.html
Home.html
wie_ben_ik.html
contact.html
kosten.html
 homeHome.html
 wie ben ikwie_ben_ik.html
voor wievoor_wie.html
kostenkosten.html
procedureprocedure.html
klachten
 contactcontact.html
voor_wie.html
procedure.html
Home.html
wie_ben_ik.html
contact.html
kosten.html