Een consult duurt 45 minuten en kost € 75. U ontvangt aan het eind van de maand een factuur en dient die zelf aan mij te voldoen.

Vanaf 1 januari 2008 worden er jaarlijks 8 consulten gedeeltelijk vergoed
vanuit de basisverzekering bij uw zorgverzekeraar. Er zijn echter verschillende
soorten psychologen, en niet iedere verzekeraar vergoedt een Psycholoog
NIP. Voor zover nu bekend zullen in elk geval Univé, Trias, IZA en VGZ (UVIT) de sessies voor een groot deel vergoeden. Soms is het mogelijk na deze

acht sessies meer consulten vergoed te krijgen vanuit uw aanvullende verzekering.
Informeert u voor alle voorwaarden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar en
vraagt u dan naar de vergoeding van een Psycholoog NIP.

Het komt steeds vaker voor dat een uitkeringsinstantie of een werkgever
bereid is (een deel van) de kosten te betalen. Informeer hiernaar bij hen. Het
spreekt vanzelf dat een psycholoog beroepsgeheim heeft, de betalende
instantie of uw werkgever krijgt dus geen informatie over de behandeling als u
daar geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Kosten

Afspraak verzetten


Bij het afzeggen of verzetten van de afspraak is het volgende van belang. Zoek op tijd contact om een afspraak te verzetten. Anders houdt u een plek bezet en moet misschien iemand anders onnodig lang wachten. U kunt hiervoor het antwoordapparaat inspreken, hierbij is het inspreektijdstip de norm. Indien een afspraak niet of niet tijdig (korter dan 24 uur van tevoren) wordt afgezegd, is de praktijk genoodzaakt het volledige consulttarief in rekening te brengen.

voor_wie.html
procedure.html
Home.html
wie_ben_ik.html
contact.html
klachten.html
 homeHome.html
 wie ben ikwie_ben_ik.html
voor wievoor_wie.html
kosten
procedureprocedure.html
klachtenklachten.html
 contactcontact.html
voor_wie.html
procedure.html
Home.html
wie_ben_ik.html
contact.html
klachten.html