Procedure


Een goede psychologische behandeling vereist een goede analyse van uw probleem of klacht. Na uw aanmelding vindt in de meeste gevallen het eerste gesprek binnen vijf werkdagen plaats.

De intake is gericht op het bespreken van uw probleem en de factoren die het probleem veroorzaken en in stand houden.


Het eerste intake gesprek staat in het teken van onderzoek.

Uw klachten, levensomstandigheden en wensen worden in kaart gebracht.

Aan het eind van dit eerste gesprek krijgt u een of meerdere vragenlijsten aangeboden, om een zo goed mogelijke analyse van uw probleem te maken. De totale intake duurt ongeveer 1,5 uur.


In het volgende gesprek worden alle onderzoeksbevindingen met u besproken en wordt een voorstel gedaan voor een behandeling die het beste bij u past.

Wanneer de Praktijk u niet die ondersteuning kan geven die u nodig heeft, wordt in goed overleg gezocht naar een deskundige op uw specifiek probleemgebied.


Er is een goede samenwerking met psychologen en andere deskundigen in de regio.

 
kosten.html
voor_wie.html
Home.html
wie_ben_ik.html
contact.html
klachten.html
kosten.html
 homeHome.html
 wie ben ikwie_ben_ik.html
voor wievoor_wie.html
kostenkosten.html
procedure
klachtenklachten.html
 contactcontact.html
voor_wie.html
Home.html
wie_ben_ik.html
contact.html
klachten.html
kosten.html